Svend Hansen

Veronavej 5 - 2300 København S
3255 3939 - mobil: 4046 2639
grafisk@designsvend.dk

Tidligere og nuværende samarbejdspartnere

Højskolernes Sekretariat
Vallekilde Højskole
Folkekirkens Nødhjælp
Krogerup Højskole
Forsvarets Bygningstjeneste
Undervisningsministeriet
Dansk Flygtningehjælp
Vus-Kontakt
Mødrehjælpen
Center for ledelse
Udenrigsministeriet
Center for teknologistøttet uddannelse
Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning
Danmarks Radio
Professor Henrik Holt Larsen
Foreningen for folkehøjskoler
AMU-Centre